CÁC MÓN ĐẶC BIỆT

BEEF WELLINGTON

 

FULL BLOOD WAGYU TOMAHAWK MP6

 

DRY-AGED STEAK